torsdag den 17. maj 2012

Klaus Bolvings ledelsesfilosofi


Kommandørkaptajn Klaus Bolving gennemgik sit ledelsesmæssige værdigrundlag for besætningen, inden han drog på togt i Nordatlanten med inspektionsskibene Vædderen og Triton.

Se Klaus Bolvings "Chefens tale til besætningen" nedenfor.

Kommandørkaptajn Klaus Bolving dekoreret under togt i Nordatlanten 2006


"Chefens tale til besætningen"

 • Jeg har to ligeværdige prioriteter: Skibets effektivitet og besætningens trivsel. Folk der bidrager til begge, er i mine øjne gode folk. 
 • Jeg ønsker en moderne ledelsesstil med samarbejde og dialog, specifikt gennem de forskellige samarbejdsmøder med ledelse og medarbejdere, hvis aftaler og beslutninger jeg til gengæld forlanger overholdt af alle.
 • Jeg ønsker samarbejde gennem høflig men ærlig kommunikation. Husk, at man til enhver tid skal kunne se sig selv og sine kolleger i øjnene uden at føle behov for at skjule sig for sine handlinger.
 • Jeg vil være åben for dialog med alle på tomandshånd – rundt om i korridorerne eller på mit lukaf, men forvent ikke bindende aftaler direkte med mig – jeg vil altid lave aftaler gennem skibsledelsen. Jeg tåler selv en fri tone over for min person, men jeg ønsker ikke, at man nedgør den formelle autoritet, som ligger i chef-stillingen, idet skibet og besætningen er afhængig af denne ultimative autoritet.
 • Jeg ønsker god forudseenhed og planlægning kombineret med tålmodig ledelse i de enkelte situationer, med mindre akutte situationer og forhold nødvendiggør andet. Forsøg i alle situationer at bevare kontrol over situationen, vær jer selv og hjælp folk, som er pressede og forsøg at holde frustrationer inde i jer selv. Jeg vil gøre mit for at støtte jer i dette ved fx selv at undgå at signalere utålmodighed i den daglige ledelse. Lad være med som det første at udpege syndebukke, hvis der er opstået fejl inden for jeres ansvarsområde eller jeres samarbejdsrelationer – husk, at når man peger pegefingeren frem, peger der tre fingre tilbage mod en selv!
 • Jeg vil forsøge aldrig nogen sinde at kritisere folk alvorligt i åbenhed. Ikke kun pga. reglen om de tre fingre, men også for at værne om jeres trivsel. Når man dummer sig, er man jo altid selv den hårdeste dommer over for sig selv. Jeg forventer til gengæld, at man erkender, hvis man ikke er så dygtig eller hurtig til sit job, og at man gør sit bedste for at være bedre forberedt samt gør en lidt mere koncentreret indsats næste gang. Vi skal huske, at vi alle sammen lærer, så længe vi lever og verdens og søværnets skiftende krav og opgaver vil betyde, at vi alle i forskellige situationer kan møde udfordringer, som er nye for os. Det gælder for mig og det gælder for jer, og vi skal alle sammen være i stand til at løse vores opgaver, også de overraskende, og efterhånden blive dygtigere til vores nye opgaver.
 • Jeg er modstander af unødvendige strabadser og selvpålagte plager af hensyn til vores alles trivsel, men samtidig parat til at acceptere nødvendige strabadser og plager af hensyn til opgavens løsning. Men hold for øje, at strabadser og plager så vidt muligt skal undgås, hvis de ikke er nødvendige.
 • Jeg ønsker at være coach i stedet for spiller og topscorer og vil derfor være leder efter et princip om, at jeg til enhver tid forsøger at undgå at løse opgaver, som andre i besætningen kan løse. Selv ønsker jeg handlefrihed i forhold til foresatte, fx eskadrechef eller admiraler, og jeg forsøger at opnå handlefriheden ved at tage initiativer og være på forkant og ved at være forudseende. På samme måde vil jeg i høj grad respektere jeres idéer og metoder, når I lancerer dem. Derved kan I få opbygget ro og handlefrihed inden for jeres ansvarsområder i vores fælles opgavekompleks.
 • Jeg forventer, at når jeg indgår en aftale eller giver en ordre, følges der omhyggeligt op på den, og at jeg får besked, såfremt aftalen ikke kan overholdes eller ordren ikke kan udføres som bestemt. Hører jeg ingen ting, forventer jeg, at alt er i orden.
 • Jeg er stærk modstander af krænkende adfærd. Ikke kun kønskrænkende adfærd, som jeg gennemgår i et særskilt program, men enhver form for adfærd, som krænker kollegerne og kompromitterer besætningens trivsel. Herunder mobning eller nogen anden forme for personlig hetz eller forfølgelse. Der skal være plads til os alle sammen uanset funktion og uddannelse, køn, national og etnisk baggrund, religion, seksualitet, kostvaner, fritidsvaner eller interesser i det hele taget, så længe man ikke krænker hinanden med sine interesser eller vaner.
 • Jeg forventer, at folk respekterer hinandens faglighed uanset grad og stilling. Det gælder overalt i skibet, herunder på folks arbejdsområder, hvor de ansvarlige i henhold til skibets organisation er foresatte og derfor skal respekteres som sådan.
 • Hvis folk har problemer af nogen som helst art, vil jeg sikre mig, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe. Jeg ønsker et skib og en besætning med velfungerende, harmoniske og afbalancerede mennesker.
 • Jeg vil ind imellem turnere rundt i skibet for at suge faglig viden til mig om folks ekspertområder. Jeg vil dog altid optræde med ydmyghed over for jeres faglighed og til gengæld forvente, at I er klar til at lære mig noget om jeres ansvarsområder.
 • Disse hovedpunkter repræsenterer mit eget syn på afbalanceret ledelse og samarbejde, som efter min bedste overbevisning medfører effektivitet og trivsel.
 • Disse hovedpunkter således udgør mit og Vædderens værdigrundlag.
 • Jeg ønsker alle et godt togt!


Bolving Consulting
 Vædderens fantastiske besætning, foråret 2004


Læs mere om Klaus Bolvings ledelsesfilosofi her: Klaus Bolving